Tel: 664 031 746
Email: biuro.decretum@gmail.com
Jakość, Bezpieczeństwo, Sukces...

Jakość, Bezpieczeństwo, Sukces...

Zapraszamy do współpracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczenia przeciwpożarowego, ochrony środowiska i bezpieczeństwa żywności...

Więcej

Szkolenia BHP

Oferta:
  • Szkolenia wstępne BHP – BEZPŁATNY DOJAZD DO KLIENTA,
  • Szkolenia okresowe BHP na stanowiska robotnicze, administracyjno-biurowe, inżynieryjno-techniczne, inne – BEZPŁATNY DOJAZD DO KLIENTA
  • Szkolenia okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami – BEZPŁATNY DOJAZD DO KLIENTA
  • BHP online (e-learning)
  • Pełnienie obowiązków służby BHP w firmach – nadzór bhp,
  • Usługi BHP dla państwowych i prywatnych przedsiębiorstw,
  • Doradztwo w zakresie BHP, audyty, przeglądy stanu BHP,
  • Doradztwo, szkolenia i wdrożenia OHSAS, PN18001, ISO 45001:2018
Ważne linki:
Państwowa Inspekcja Pracy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Ustawa Kodeks pracy.
Facebook