Tel: 664 031 746
Email: biuro.decretum@gmail.com
Jakość, Bezpieczeństwo, Sukces...

Jakość, Bezpieczeństwo, Sukces...

Zapraszamy do współpracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczenia przeciwpożarowego, ochrony środowiska i bezpieczeństwa żywności...

Więcej

PPOŻ – Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

W zakresie naszej działalności oferujemy Państwu poniższe usługi. Pracujemy na terenie całego kraju nie doliczając kosztów dojazdu. Wszystkie opracowania wykonywane są przez wykwalifikowanych inspektorów ochrony przeciwpożarowej, byłych pracowników służb mundurowych. 
  • Opracowanie / aktualizacja Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
  • Opracowywanie planów ewakuacyjnych,
  • Opracowanie / aktualizacja Dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem,
  • Opracowanie / aktualizacja Oceny zagrożenia wybuchem,
  • Doradztwo w zakresie rozmieszczenia sprzętu i znaków ppoż,
  • Doradztwo w zakresie dróg ewakuacyjnych i rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych,
  • Kompleksowe doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • Szkolenia ppoż.,
  • Przeprowadzanie próbnych ewakuacji i ćwiczeń ppoż.
Ważne linki:
PSP Państwowa Straż Pożarna
PRAWO:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Słowa kluczowe:

aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego cena, aktualizacja instrukcji ppoż, instrukcja bezpieczenstwa pozarowego, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego aktualizacja, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynku, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynku biurowego,instrukcja bezpieczeństwa pożarowego cena, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektu, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego poznań, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego szkoły, instrukcja ppoż cena, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego cena

Facebook