Tel: 664 031 746
Email: biuro.decretum@gmail.com
Jakość, Bezpieczeństwo, Sukces...

Jakość, Bezpieczeństwo, Sukces...

Zapraszamy do współpracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczenia przeciwpożarowego, ochrony środowiska i bezpieczeństwa żywności...

Więcej

ISO 45001:2018


12 marca 2018 r. decyzją International Organization for Standardization (ISO), opublikowano normę ISO 45001:2018, która zastępuje standardy dotyczące BHP, takie jak OHSAS 18001:2007, PN 18001.

Normę ISO 45001:2018 oparto na dyrektywach Międzynarodowej Organizacji Pracy. Jej wdrożenie jest decyzją strategiczną i operacyjną dla organizacji. Umożliwia ona opracowanie kompleksowej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzącej do bezpiecznego środowiska pracy, eliminacji czynników uciążliwych dla zdrowia oraz tych, które mogą powodować wypadki i absencję wywołaną problemami związanymi z wykonywana praca. W normie ISO 45001:2018 została zastosowana koncepcja struktury nadrzędnej (High Level Structure). To kompleksowe podejście umożliwia pełną integrację z innymi systemami zarządzania, takimi jak ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

OHSAS 18001 – będzie obowiązywał przez trzy lata. Po upływie tego okresu certyfikaty OHSAS 18001 stracą ważność.

Szczegóły dotyczące przejścia klientów z OHSAS 18001:2007 na ISO 45001:2018 są bardzo przejrzyste. IAF promuje podejście, zgodnie z którym, po zakończeniu okresu przejściowego, akceptowane będą tylko akredytowane certyfikaty ISO 45001:2018. W przypadku klientów posiadających certyfikat nieakredytowany, przejście na ISO 45001:2018 będzie wymagało procesu wstępnej certyfikacji  bez możliwości skrócenia czasu trwania audytu.

 

Facebook